Książki

Przykłady książek wykonanych przez 4dot dla:


■ Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ■
■ Wydawnictwa Droga Biblos ■
■ Wydawnictwa Pomoc ■
■ Wydawnictwa Wrotek ■
■ Cypriana Świętaszczyka ■
■ Wydawnictwa AudioLogos ■
■ Centrum Myśli Jana Pawła II ■


...Wydawnictwa Dookoła Świata


...Edukacji Finansowej CROWN


...Chrześcijańskiego Ruchu Mt28