Ogłaszanie uzdrowienia. Złamane tabu

Książka Ogłaszanie uzdrowienia. Złamane tabu

Czy każdy chrześcijanin powinien być zdrowy? Czy Bóg chce, żebyś ty był zdrowy? Czy Jezus na krzyżu wywalczył dla nas uzdrowienie z chorób jeszcze w tym życiu? Dlaczego istnieje cierpienie? Jaka jest uniwersalna wola Boża dla człowieka?
Czy znaki i cuda powinny być częstą praktyką chrześcijańskiego życia?
W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące sfery uzdrowienia. Jej autor, Dariusz Jędrzejewski, od 10 lat jest misjonarzem w iędzynarodowej
organizacji chrześcijańskiej Campus Crusade for Christ International, w Polsce znanej jako Ruch Chrześcijański Mt28. Mąż jednej żony, ojciec piątki dzieci (ostatnie w drodze).


Trudno znaleźć rzecz ważniejszą dla chrześcijanina niż właściwe zrozumienie, co jest wolą Bożą (Rz 12,2). Dotyczy to też trudnego tematu uzdrowienia. Książka Dariusza Jędrzejewskiego jest przykładem szczerego i odważnego mierzenia się z tym ważnym zagadnieniem w świetle Bożego słowa. Jego osobiste, bezpośrednie podejście połączone z szacunkiem do Pisma Świętego i oddaniem sprawie ewangelii sprawia, że Ogłaszanie uzdrowienia jest lekturą jednocześnie budującą
i wciągającą. Polecam ją każdemu, kogo intryguje temat fizycznego uzdrowienia w Chrystusie.

Stanisław Białecki
Instytut Studiów
Biblijnych i Teologicznych