Pułapki na drodze do wolności finansowej

Książka Pułapki na drodze do wolności finansowej

Wszystkich, którzy niezależnie od zasobności portfela chcą doświadczać wolności finansowej Biblia uczy mądrego zarządzania finansami i życia w granicach Bożego błogosławieństwa. Poznanie rad biblijnych może pomóc Czytelnikowi w uniknięciu pułapek opisanych w książce. Jakie pułapki można spotkać na drodze do wolności finansowej? Jak ich unikać?

Autorka przekonuje, że okazując wierność słowu Bożemu w drobnych rzeczach jakimi są pieniądze i zarządzając nimi po Bożemu, można cieszyć się wolnością finansową i pomagać innym w unikaniu finansowych pułapek.